Røllike Meinild, Kunst, billeder, collage, grafik, billedkunst

Nuet og evigheden, menneske og natur.

Naturen og hverdagen er en kæmpe kilde til inspiration. Overalt i omgivelserne findes fantastiske former, mønstre og figurer. Det bruger jeg, når jeg prøver at fange nuet i billeder. I brændpunktet  imellem fortid og fremtid, prøver jeg at skildre øjebikke fulde af lys, eventyr, drømme, følelser og stemninger. Det hele bliver bearbejdet via moderne medier til fotografik. 

The present, eternaty, human and nature.

Nature and everyday life are a huge source of inspiration for me. Everywhere in the surroundings, there are amazing shapes, patterns and figures. Thats what I use, when I try to capture the current in pictures. At the focal point between past and future, I try to portray moments full of light, adventures, dreams, feelings and moods. Everything is being processed via modern media.