New media, natur, kunst, Røllike, Art, Lets go banana

Nuet, evigheden, menneske og natur.​
Naturen og hverdagen er en kæmpe kilde til inspiration. Overalt i omgivelserne findes fantastiske former, mønstre og figurer som ingår, når jeg prøver at fange nuet i mine værker. I brændpunktet imellem fortid og fremtid, prøver jeg at skildre øjebikke fulde af lys, eventyr, drømme, følelser og stemninger. Nye og gamle fotos bliver bearbejdet digitalt og formidles via new media og fine gcleé kunsttryk.


The present, eternaty, human and nature.

Nature and everyday life are a huge source of inspiration. Everywhere in the surroundings there are fantastic shapes, patterns and figures that are included when I try to capture the present in my artwork. At the focal point of past and future, I try to portray moments full of light, adventure, dreams, emotions and moods. New and old photos are processed digitally and communicated via new media to original artworks, and fine giclée art print.